Gammel og ny tro i Egersund

Gjennom århundrer har religion spilt en viktig rolle i Egersund og resten av kommunen. Byen har ligget trygt plantet i det vi kaller «bibelbeltet» som strekker seg fra Øst-Agder til Møre og Romsdal. Ser vi på menighetslivet i Egersund, kan byen trygt kalle seg en flerreligiøs by. En finner en rekke ulike menigheter med egne menighetshus,…

Nå må vi alle trå til.

Aktivitet ved Aker Solutions fortsetter å gå nedover, og i går fikk vi vite at rundt 100 ansatte ved bedriften må gå. Dette berører ikke bare de 100 som nå mister jobbene sine. For hver av de arbeidsledige, står det som oftes en familie rundt som også blir påvirket av ledigheten. Mange av de ledige…

Telttomten blir eldreparkering?

I det siste har det vært en del uenigheter om hva bytelttomten skal brukes til når teltet ikke står oppe. Eigersund Parkering, seksjon for vei og utemiljø og rådmannen ønsker en midlertidig omregulere av tomten de 10 neste årene til langtidsparkering, mens fylkeskommunen ikke ønsker en slik omregulering. I dag er tomten regulert til såkalt…

Jakten på overskudd starter i 2017

Vi kan lese i Dalane Tidende at Eigersund Parkering KF legger opp til et overskudd på i underkant av 300.000 kr neste år. Med forventet driftsinntekter på 3.7 millioner, håper man på et godt år for parkeringsselskapet i Eigersund. Videre står det i DT at for å nå dette målet, må Eigersund Parkering KF satse på…