Trafikkskolene i Egersund.

Å skaffe seg førerkort er en stor og kostbar engangsinvestering.  Det er ikke uvanlig å bruke godt over 20.000 kr på opplæringen, men dette kommer selvsagt an på hvor mye det blir øvelseskjørt der hjemme. Ofte er pris avgjørende for hvilken trafikkskole som blir valgt. Som man kan se på oversikten nedenfor, er det lite som…