Nytt liv i Klokkergården

Det kommer ofte mye godt ut av å snu et problem til en spennende utfordring. Det som det tenkes på i dette tilfellet, er Klokkergården på Helleland som det har blitt skrevet og sagt så mye om i det siste. Bygningen er søkt revet av Planteknisk utvalg i Eigersund etter et utspill fra kommunerepresentant Gya…

Egersund kirke – byen juvel

Historien Funn av en bautalignende gravstein med runeinnskrifter ved nåværende Strandgaten 43 tyder på at det har vært kirke i Egersund allerede i 1000-årene, men det er først i 1292 at det foreligger opplysninger om at det virkelig var en kirke i Egersund. Det var Mariakirken, som også var sognekirke. Det antas at den nåværende kirke,…