Livredd for at flere unge ender opp som rusmisbrukere

Dette vil bli avkriminalisert dersom Regjeringen får gjennom den nye Rusreformen som legges frem for Stortinget til sommeren

La meg først si at jeg 𝐟𝐮𝐥𝐥𝐭 𝐮𝐭 𝐬𝐭ø𝐭𝐭𝐞𝐫 å ikke straffe rusavhengige og tunge rusmisbrukere. Dette er medmennesker som må få mye bedre helsehjelp enn det de får i dag, men ikke straff. Å være rusavhenging bør defineres som en sykdom, og i Norge skal vi ikke straffe mennesker som er syke.

Når det gjelder rusavhengige og tunge rusmisbrukere, har Regjeringer gjennom mange tiår 𝐬𝐯𝐢𝐤𝐭𝐞𝐭 disse. Norge har et av de høyeste overdosedødsfallene i Europa, og slik har det vært i altfor mange år. Vi behøver en mye mer 𝐡𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐫𝐮𝐬𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐤 overfor rusavhengige og tunge rusmisbrukere som i alle år har fått for dårlig oppfølging av det offentlige.

Å avkriminalisere rusavhengige og tunge rusmisbrukere, 𝐦å 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐛𝐞𝐭𝐲 𝐚𝐭 𝐦𝐚𝐧 𝐚𝐯𝐤𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐬𝐢𝐭𝐭𝐞𝐥𝐬𝐞 𝐨𝐠 𝐛𝐫𝐮𝐤 𝐚𝐯 𝐧𝐚𝐫𝐤𝐨𝐭𝐢𝐤𝐚 for alle. Dersom bruken av narkotika avkriminaliseres for alle, er jeg svært bekymret for at dette fører til ø𝐤𝐭 𝐛𝐫𝐮𝐤 hos rekreasjonsbrukere og ungdom. Dersom narkotikabruk ikke skal føre til straff, men kun til 𝐞𝐧 𝐩ål𝐚𝐠𝐭 samtale med en rådgiver i kommunen og deretter 𝐟𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐥𝐢𝐠 𝐨𝐩𝐩𝐟ø𝐥𝐠𝐢𝐧𝐠, vil terskelen for å prøve ut og bruke narkotika selvsagt bli mye lavere. Antall førstegangsbrukere vil øke, og noen vil etter hvert havne i et avhengighetsforhold til narkotika som det er vanskelig å komme seg ut av.


Norge ligger heldigvis svært langt nede i statistikken med hensyn til bruk av narkotika i Europa (og i resten av verden). Folkehelseinstituttet (FHI) peker på ESPAD-undersøkelsen som viser at 6,5 prosent av norske ungdommer i alderen 15–16 år har brukt cannabis noen gang. Tsjekkia og Frankrike ligger på 30 prosent. 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 trekkes fram i utvalgets utredning som et land å se hen til med hensyn til reformtiltak, ligger på 14 prosent, mer enn dobbelt så mye som i Norge. Likevel brukes 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 som et ideal i regjeringens forslag, hvor avkriminalisering er en del av bildet.

𝐈 𝐦𝐨𝐭𝐬𝐞𝐭𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐥 Regjeringens Rusreform, har de fleste land som har avkriminalisert rusmidler, innført ulike administrative 𝐬𝐚𝐧𝐤𝐬𝐣𝐨𝐧𝐞𝐫. Slike sanksjoner (som gebyr, forbud og pålegg) innvirker naturlig nok på bruken av rusmidler. 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥, som ble trukket fram i Regjeringens mandat til Rusreformsutvalget, gir eksempelvis mulighet for å gi gebyr (er vanlig reaksjon overfor rekreasjonsbrukere som tas gjentatte ganger), men 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 åpner også for å ilegge en rekke ikke-økonomiske sanksjoner som 𝐟𝐨𝐫𝐛𝐮𝐝 𝐦𝐨𝐭 å 𝐨𝐩𝐩𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠 𝐩å 𝐛𝐞𝐬𝐭𝐞𝐦𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐫, 𝐟𝐨𝐫𝐛𝐮𝐝 𝐦𝐨𝐭 å 𝐨𝐦𝐠ås 𝐯𝐢𝐬𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫, forbud 𝐦𝐨𝐭 å f𝐨𝐫𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐭, 𝐩𝐥𝐢𝐤𝐭 𝐭𝐢𝐥 𝐣𝐞𝐯𝐧𝐥𝐢𝐠 𝐨𝐩𝐩𝐦ø𝐭𝐞 𝐩å 𝐚𝐧𝐠𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐫, 𝐲𝐫𝐤𝐞𝐬𝐟𝐨𝐫𝐛𝐮𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐫 𝐫𝐮𝐬𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐥𝐛𝐫𝐮𝐤𝐞𝐧 𝐤𝐚𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐟ø𝐫𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐞, 𝐭𝐚𝐩 𝐚𝐯 𝐫𝐞𝐭𝐭 𝐭𝐢𝐥 å 𝐛𝐞𝐬𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐯å𝐩𝐞𝐧 𝐨𝐠 𝐭𝐚𝐩 𝐚𝐯 𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐠𝐡𝐞𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐢𝐥 å d𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐝𝐥𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐟𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠𝐞. Slike administrative sanksjoner benyttes etter at man først har gitt en advarsel. I tillegg til 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥, har de fleste andre land også innført ulike former for administrative tiltak overfor personer som 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐡𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐫𝐮𝐬𝐚𝐯𝐡𝐞𝐧𝐠𝐢𝐠𝐡𝐞𝐭. Foruten en liten bot dersom man ikke møter opp til den ene pålagte samtalen med kommunen, inneholder Regjeringens forslag til Rusreform ingen sanksjonsmuligheter.

Også innad i Regjeringen er det 𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐮𝐞𝐧𝐢𝐠𝐡𝐞𝐭 om forslaget til Rusreformen. Mens Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (Venstre) sier til NRK at forslaget til Rusreformen «er en blank 𝐬𝐞𝐢𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐞𝐧𝐬𝐭𝐫𝐞 i regjering», ønsker 𝐊𝐫𝐅 at opposisjonen på Stortinget skal vanne ut og gjøre reformen strengere. De frykter at det forslaget de selv har sendt fra seg i regjering, vil gjøre norsk narkotikapolitikk verre enn den er i dag fordi man ønsker å avkriminalisere besittelse og bruk av mindre kvanta narkotika (se kilde fra NRK). At de 𝐥𝐢𝐤𝐞𝐯𝐞𝐥 kommer 𝐭𝐢𝐥 å 𝐬𝐭ø𝐭𝐭𝐞 forslaget i Stortinget, viser at regjeringsmakt tross alt er viktigere for KrF. 𝐇ø𝐲𝐫𝐞 gjør lurt i å sitte forholdsvis stille i båten, og det gjør de nok bevisst siden det er Stortingsvalg til høsten. Mange av deres velgere er meget skeptisk til Rusreformen i sin helhet.

Jeg tror at Rusreformen kan være et 𝐟ø𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐤𝐫𝐢𝐭𝐭 𝐢 å 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞 visse narkotiske stoffer i Norge. Mange toppolitikere fra Venstre, som står bak forslaget til Rusreformen, har naturlig nok med seg en ballast fra Unge Venstre. 𝐔𝐧𝐠𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐬𝐭𝐫𝐞 har nemlig programfestet at de ønsker å 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐧𝐚𝐛𝐢𝐬 dvs. gjøre marihuana, hasjisj (hasj), hasjolje og andre cannabispreparater lovlige her i landet. At Venstres toppolitikere 𝐩𝐥𝐮𝐭𝐬𝐞𝐥𝐢𝐠 𝐬𝐤𝐢𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 om legalisering i det øyeblikket de går fra Unge Venstre til Venstre, er svært lite trolig.

Heldigvis kan det se ut til at forslaget til ny Rusreformen slik den foreligger i dag, 𝐢𝐤𝐤𝐞 𝐯𝐢𝐥 𝐟å 𝐟𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚𝐥𝐥 på Stortinget. Alle partiene er for en mer human narkotikapolitikk der man ikke straffer rusavhengige og tunge rusmisbrukere, men det ser ut til at flertallet ikke ønsker en generell avkriminalisering av narkotika for alle slik Regjeringen vil.
Norge er overmoden for en ny rusreform der man tar bedre vare på og hjelper dem som sliter i forhold til misbruk og avhengighet av rusmidler. Det er alle enige om.

Men dersom bruk og besittelse av narkotika til «eget bruk» (hvis f.eks 116 rusdoser hasj kan kalles det!!!) tas 𝐮𝐭 𝐚𝐯 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐟𝐟𝐞𝐥𝐨𝐯𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥𝐞, slik Regjeringen ønsker, er jeg livredd for at flere av våre unge ender opp som rusmisbrukere.

Arild S. Meland

Kilder:

NRK: https://www.nrk.no/norge/her-er-regjeringens-forslag-til-rusreform-1.15380245

FHI: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/horingsuttalelser/horingsuttalelse-nou-straff-til-hjelp-30-mars-2020-fhi.pdf

Du kan også lese et tidligere innlegg om saken her på Egersundsbloggen: https://egersundavis.com/2021/03/14/er-avkriminalisering-er-et-skritt-mot-legalisering/

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s