Bedre å leie enn å eie?

Eigersund kommune har mange bygg som behøver vedlikehold. Kommunen hadde i fjor et etterslep på vedlikehold av bygningsmassen på formidable 700 millioner kroner. Det er ingen grunn til å tro at dette beløpet har blitt mindre, heller tvert imot.

Jo flere bygg kommunen bygger, eier og har ansvar for, jo større utgifter til vedlikehold må beregnes for at ikke etterslepet på 700 millioner bare skal vokse. Så hvorfor skal nødvendigvis kommunen eie byggene hvor kommunale tjenester skal foregå? Er det på tide å kvitte seg med mer av bygningsmassen? Kan det være at det i lengden kan lønne seg for kommunen å leie i stedet for å eie?

Eigersund kommune kjøpte for 3 år siden Lerviksgården, som i dag fungerer som rådhus, for nesten 60 millioner kroner. I tillegg måtte det gjøres en del innvendig ombygging. Dette kjøpet ble gjort siden deler av det gamle rådhuset ikke lenger kunne brukes på grunn av manglende vedlikehold og oppgradering, og det behøvde derfor omfattende og kostbar renovering. I mer eller mindre «hu og hast» ble Lervikgården dermed kjøpt.

Lerviksgården er bygget på midten av 1980-tallet, det vil si at den nærmer seg 40 år. Når en bygningsmasse nærmer seg en slik alder, må man påberegne at kostnader til vedlikehold vil øke. Men dersom kommunen heller leier lokaler, står utleier for all vedlikehold. Man har også et større handlingsrom dersom leiebehovet skulle endre seg. Det er mye lettere å endre eller si opp en leieavtale enn å kvitte seg med bygningen dersom man ikke lenger har bruk for den eller ønsker å endre lokalitet.

Et annet eksempel som er veldig dagsaktuelt, er det nye biblioteket. Her står valget om man skal leie eller eie lokalene biblioteket skal ligge i. Kommunaldirektøren med flere ønsker å plassere dette i rådhuset som jo kommunen eier, det sies at dette er det rimeligste alternativet. Samtidig vil det koste kommunen rundt 80 millioner å totalrenovere rådhuset.

Selvsagt er det ikke aktuelt å totalrenovere hele rådhuset dersom biblioteket skal plasseres der. Likevel vil man måtte utføre utsatt vedlikehold og bygge om lokalene i begge etasjene samt beregne vedlikehold av bygget i all fremtiden.

Vil det da ikke likevel lønne seg over tid å leie i Torvgården eller på Amfi Eikunda i stedet for? Kan kommunen få kvittet seg med hele rådhuset og selge det til private interessenter? Private aktører har allerede vært på banen og sondert muligheten.

Dessverre har kommunen vår store økonomiske utfordringer. Med nesten 2 milliarder kroner i lån, fører dette til finansutgifter (renter og avdrag) på nesten 150 millioner ifølge neste års kommunebudsjett. Dette utgjør i underkant av 8% av driftsinntektene i kommunen. I årene som kommer, vil bare finansutgiftene øke. Store og påkrevde investeringer i bygg opp igjennom årene, har gjort det nødvendig å ta opp lån. Men dette har selvsagt sin pris.

Er det kanskje på tide å tenke nytt og selge alle bygningene som ikke er helt nødvendig at kommunen eier og bruke inntekter fra salgene til å betale ned noe av den høye gjelden kommunen vår har? Kan private aktører oftere stå for planlegging, bygging og vedlikehold av bygg som så kommunen leier?

Når privatpersoner ikke har råd til å kjøpe bolig, må de leie over tid. Samtidig setter de av penger og sparer til fremtidig bolig. Kanskje kommunen, som egentlig heller ikke har råd til å investere i nybygg, kan tenke på denne måten der det er mulig? Kanskje det faktisk er bedre å leie enn å eie når økonomien er som den er i Eigersund kommune.

Arild S. Meland

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s