Et (miljø)spill for galleriet.

Av hele verdens utslipp av klimagassen CO₂, er Norges bidrag, ifølge faktisk.no, i så måte på 0,12%. Dette er vel det vi må kunne kalle forsvinnende lite i den store sammenhengen selv om vi også bidrar til utslipp i andre land vi selger olje og gass til.

At verden står ovenfor store utfordringer i forhold til klimaendringer, er de aller fleste av verdens forskere enige om. Resultatene av disse endringene begynner å vise seg ulike steder på kloden vår. Noe må gjøres, og det må skje så snart som mulig for snu denne skremmende utviklingen. Alle vet hva som må til; kutt av gasser som bidrar til å endre klimaet vårt for eksempel karbondioksid, CO₂, utslipp som blant annet bruk av bensin og diesel står for.

Av de totale utslippene av CO₂ Norge står for her i landet, bidrar alle områder innen transportsektoren med rundt 33%. Når vi snakker om transportsektoren, gjelder dette alt av fly, båter, lastebiler, busser, personbiler og andre fremkomstmidler som har med transport av folk og varer å gjøre.

Videre står veitrafikken for 56% av utslippene fra transportsektoren. Av veitrafikken utgjør til slutt personbiler for 54% av utslippet.

Regner vi så ut hva personbiler slipper ut av de totale utslippene av CO₂ i Norge, er det rundt 10%.

Hvor vil jeg så hen med dette regnestykket? Svaret er hva de høye avgiftene på drivstoff (cirka 60% av drivstoffprisene er avgifter) og økningen av CO₂-avgiften har å si for miljøregnskapet i verden. Det er de totale utslippene fra hele verden som betyr noe for klimaet vårt.

Dersom vi i morgen hadde parkert alle personbilene som bruker bensin eller diesel her i Norge, ville verdens utslipp av CO₂ bli redusert med mikroskopiske 0,012%.

Mange av oss ønsker å bidra til å redusere utslippene, men da må det ikke føres slik symbolpolitikk som dette her i landet. Etter min mening er dette til de grader akkurat det. Jeg får ofte en mistanke om at politikerne ønsker å vise verden at de er best i klassen når det gjelder klimapolitikk uten at det de gjør har noe å bety i den store sammenhengen.

I tillegg til å drive informasjon og holdningsarbeid, er det to måter politikerne med sikkerhet er klar over kan få store deler av befolkningen til å gjøre som de ønsker. De kan enten belønne oss eller straffe oss. Med det mener jeg at kan gi oss fordeler, ofte økonomiske, hvis vi gjør slik de ønsker, eller de kan straffe oss, som regel med økte avgifter, hvis vi ikke gjør det.

Et eksempel på dette er kjøp av personbiler. For å få ned utslipp av CO₂, blir kjøpere av el-biler belønnet for dette gjennom store fordeler som ingen moms, lavere veiavgift, reduksjon i bompengetakster, reduserte ferjepriser og lavere parkeringsavgift. Og dette har virkelig gitt resultater og er en suksess i så måte. Flere og flere anskaffer seg el-biler.

Men når politikerne straffer oss med høyere avgifter for at vi skal endre adferd, går dette som alltid ut over de som allerede har økonomiske utfordringer i hverdagen. De høye avgiftene fører til store ekstrautgifter for alle som har bensin- eller dieselbil.

I et miljøperspektiv er politikerne mål at vi kjører mindre, bruker kollektiv transport mer og kjøper oss en ny elbil. Svært mange har ikke muligheten til å gjøre noen av delene.

Til tross for alle fordelene som følger med å kjøpe seg ny el-bil, blir dette for kostbart for veldig mange. De er derfor avhengige av å beholde den bensin- eller dieselbilen de allerede har. Andre kan ikke kjøre mindre av ulike årsaker som for eksempel store avstander, å bringe og hente barn i barnehage, jobb o.l. Og når det gjelder kollektiv transport, er denne en stor vits over store deler av landet utenom i de store byene.

Folk i Norge trenger bilen sin. Men det vi ikke trenger, er de skyhøye drivstoffprisene vi ser i dag. Priser på over 20 kroner literen er det mange som sliter med i hverdagen. Og når vi vet at dersom bensinprisen for eksempel er 20 kroner, går hele 12 kroner til avgifter, kan dette ikke ses som annet enn et ran av vanlig folk.

Siden utslippene fra alle personbilene i Norge kun utgjør 0,012% av verdens utslipp, vil jeg kalle dette et (miljø)spill for galleriet.

Arild S. Meland

Kilder:

https://dinside.dagbladet.no/motor/her-slippes-det-ut-mest-klimagasser-fra-veiene/69697821

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/transport-star-for-30-prosent-av-klimautslippene-i-norge

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima

https://motor.no/aktuelt/forslag-om-tredoblet-co2-avgift-er-dodt-som-en-sild/193748

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s