Trafikksikkerhet, fremkommelighet og bomiljø er viktigst

De ulike alternativene for ankomst til boligblokken

At adkomstveien til den planlagte og mye omtalte boligblokken i Hafsøyne i det hele tatt fremdeles diskuteres av politikerne, er for de aller fleste helt ubegripelig.

Når samtlige instanser som har svart på høringer og behandlet saken, klart og tydelig slår fast at adkomst gjennom Humlestadgaten til boligblokken vil bli en meget dårlig løsning, burde saken for lengst vært opp og avgjort av politikerne våre. Disse instansene er blant andre Felles brukerutvalg, Folkehelsekoordinator, Seksjon vei og utemiljø, Barnas representant i plansaker og Kommunedirektøren. Også beboere i Humlestadgaten og andre som bor i området, deler samme syn.

Dersom man til tross for dette velger adkomst gjennom Humlestadgaten, vil dette gå på bekostning av trafikksikkerheten, trafikkavviklingen og fremkommeligheten i området, bomiljøet samt barn og unges oppvekstmiljø. Hensynet til de som allerede bor i området i dag, vil i tillegg være i strid med målet i kommuneplanen om gode bomiljøer.
Adkomst gjennom Humlestadgaten vil altså medføre vesentlige ulemper og redusere trafikksikkerheten til et uakseptabelt nivå for dem som bor og ferdes til fots eller på sykkel i området.

Det var derfor svært oppsiktsvekkende at ikke samtlige politikere i Planteknisk utvalg valgte å forkaste adkomstvei gjennom Humlestadgaten, alternativ 1, i møtet de hadde mandag 24.januar. Flertallet ville ha lengre «betenkningstid» frem til kommunestyremøtet 7.februar der saken skal avgjøres. Det kom overraskende nok sterke antydninger om at Humlestadgaten til og med kan velges som adkomstvei.

Her gikk representanten fra Fremskrittspartiet lengst og sa at partiet vil gå for Humlestadgaten som adkomstvei. Det virket også som Arbeiderpartiet og Høyre er positive til adkomst gjennom Humlestadgaten ut fra hvordan representantene fra disse partiene ordla seg fra talerstolen på møtet. Representanter fra både Ap og H forsøkte, på et meget tynt grunnlag og med liten troverdighet, å argumentere for at adkomsten fra Humlestadgaten ikke behøver å være et dårlig valg selv om de nok egentlig vet at det er nettopp det; et dårlig valg.

Det kom også kritikk fra Høyre av hvordan administrasjonen har utredet saken til tross for at denne er svært grundig og utfyllende på alle måter. Høyre ønsket en likeverdig utredning av de 2 alternativene. Dette kunne administrasjonen selvsagt ikke gi siden alternativet med adkomst gjennom Humlestadgaten ikke anbefales av administrasjonen.

Dersom AP, FrP og H mener utbyggers interesser er viktigere enn alle argumentene som taler imot Humlestadveien som adkomstvei og stemmer for dette alternativet på kommunestyremøtet 7.februar, vil dette være høyst kritikkverdig.
For øvrig ønsket de andre partiene i Planteknisk utvalg alternativ 2 med adkomst fra Vågsgaten.

Hvis man setter de 2 ulike alternativene for adkomst (se bildet), som politikerne i Planteknisk utvalg skulle ta stilling til, opp mot hverandre, er det ingen tvil om hvilket av de 2 som er det beste. Ved adkomst via Vågsgaten vil dette ikke medføre noen som helst fare eller ulemper for noen. Både trafikksikkerheten og fremkommeligheten er svært gode siden man da kun behøver å bruke Jernbaneveien før man svinger inn på Vågsgaten og direkte til boligblokken. Jernbaneveien har som kjent gang- og sykkelvei som er adskilt fra kjørebanen, og adkomstveien vil ikke gå gjennom smale gater og bomiljøer slik adkomst gjennom Humlestadgaten vil føre til.

Foreløpig er det altså kun utbygger (og FrP) som uttalt ønsker adkomstvei gjennom Humlestadgaten, og det har de selvsagt lov til å ønske. En representant for utbygger SV Betong gikk sågar før helgen ut i media og sa at dersom politikerne ikke godtar deres krav om adkomst gjennom Humlestadgaten, vil byggingen av boligblokken bli skrinlagt. At utbygger går ut med dette nå, kun en drøy uke før et endelig vedtak skal fattes i kommunestyret, er selvsagt langt fra tilfeldig. Her må det for øvrig nevnes at adkomst via Vågsgaten (alternativ 2) var utgangspunktet for planen og som også ble akseptert av utbygger i oppstartsmøtet for 6 år siden.

Politikerne i kommunestyret skal derimot ikke vektlegge utbyggers krav når det gjelder adkomstvei. Det de skal gjøre, er å legge stor vekt på trafikksikkerhet, trafikkavvikling og fremkommeligheten i området, bomiljøet samt barn og unges oppvekstmiljø. Med andre ord skal det som er best for alle involverte parter, svarene på høringer fra ulike instanser samt beboere i området vektlegges.

Gjør politikerne dette, vil de uten tvil lande på alternativ 2 med adkomstvei fra Vågsgaten på kommunestyremøtet 7.februar selv om dette kan føre til at boligblokken ikke blir bygget. Noe annet vil være å overkjøre alle. Alle bortsett fra utbygger.

Arild S. Meland

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s