Jernbaneveien er mer trafikkert enn E39.

I løpet av fredag 20.august passerte hele 17.094 kjøretøy gjennom Vegvesenets «telleapparat» for trafikkregistrering på Jernbaneveien i Egersund. Ikke uventet var det mest trafikk mellom kl.15.00 – 16.00 da mange i Egersund sluttet på arbeid. I løpet av denne timen, var antallet kjøretøy på Jernbaneveien 1.529. I løpet av fredagen passerte det for øvrig 447 sykler

På E39 har Vegvesenet utplassert «telleapparater» for å registrere hvor mange kjøretøy som passerer der. Et av disse ligger ved Helleland Kirke. Her ble det registrert 11.454 passeringer den samme fredagen, og på det meste, også her mellom kl.15.00 – 16.00, var det 554 kjøretøy som trafikkerte europaveien.

Tallene overrasker nok mange. Man skulle tro at E39 var mer trafikkert enn Jernbaneveien i Egersund på en fredag og ellers i uken, men slike er det altså ikke. Og oppholder man seg i sentrum merkes trafikken veldig godt, ikke minst tungtrafikken som kjører gjennom byen. Nå skal E39 bli en firefelts motorvei, men det foreligger ingen planer når det gjelder den sterkt trafikkerte fylkesveien som går gjennom Egersund sentrum.

I Egersund ønsker politikerne byutvikling, fortetting av sentrum, at flere folk bor midt i byen og økt aktivitet når det gjelder handel og bruk av sentrum. De har bestilt flere mulighetsstudier fra ulike konsulentfirma og arkitekter gjennom mange år. Byutviklingen har gang på gang strandet, mye på grunn av problematikken rundt gjennomgangstrafikken på Fv44.

Det foreligger planer blant flere private aktører om bygging av flere leiligheter i sentrum. Et eksempel er på Gruset. Her kommer det mange leiligheter og forretning når planen blir iverksatt. Alt dette er vel og bra for en by i vekst. Men det vil også føre til økt trafikk i bykjernen.

I flere tiår har politikerne forsøkt å finne løsninger på trafikkutfordringene i Egersund sentrum. De klarte det nesten for 10 år siden da Dalane-pakken ble behandlet. Da skulle bompenger gjøre det mulig å sende trafikken utenom sentrum, men pakken ble avvist av det politiske flertallet. Ingen ønsker i utgangspunktet å betale bompenger. Men man kan ikke la være å tenke på at dersom bompenger hadde blitt innført for 10 år siden, hadde veiprosjektet i dag vært nedbetalt og problemene med trafikkavviklingen i Egersund sentrum hadde for lengst vært historie.

De siste årene har det kommet sporadiske innspill fra politikere om problemene, planer og mål med samferdselspolitikken i Egersund har blitt utarbeidet og beklagelser til fylket, som har ansvaret for Fv44, har blitt ytret. Men svært lite har skjedd med saken gjennom alle disse årene.

Jeg tror ikke det er mulig å få til en merkbar reduksjon av trafikken gjennom byen uten å legge Fv44 utenom sentrum. Bedre kollektivtilbud, mer fokus på bruk av sykkel og bybåt kan være med å redusere trafikken noe, men jeg tror ikke dette vil løse problemene med gjennomgangstrafikken i noen særlig grad.

Å tro på at vi kan få Rogaland fylkeskommune til å bygge en ny Fv44 som går utenom sentrum uten at vi som bruker byen må bidra økonomisk, mener jeg dessverre er en utopi. Delfinansiering med bompenger er det mest sannsynlige scenariet dersom vi ønsker at gjennomgangstrafikken ikke skal gå gjennom sentrum.

Nå vil det være mange som mener at vi ikke behøver å gjøre noe med Fv44 og synes det fungerer godt slik som det er i dag. Andre vil satse mer på kollektiv trafikk og sykkel mens noen ønsker en større omlegging av Fv44 selv om det blir bompenger.

Arild S. Meland

Én kommentar Legg til din

  1. Wenche Sunde sier:

    Trafikken gjennom Egersund er galskap. Vi er nye i byen bor i Johan Feyersgt men merker det hver dag at trafikken og farten er altfor stor for en sårbar gammel trehusby.
    Egersund by er en perle men den slipes ned av biltrafikk hvor bilene regjerer.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s