Nytt sykehjem og sykehus på Lagård

bilde av nytt sykehus
Plantegning av nytt sykehjem/sykehus

Planteknisk utvalg har vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for videre utbygging av sykehus og sykehjem på Lagård ut til offentlig ettersyn. Dette er litt av det planen legger opp til.

Sykehustomta er et sameie mellom Eigersund kommune og Helse Stavanger HF. Grøntområde vest for eksisterende bygningsmasse ønskes delt mellom partene og utnyttet til fremtidig sykehjem og sykehus. Sykehjem etableres sør på tomta mens det tilrettelegges for fremtidig utvidelse av sykehuset nord på tomta

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utbygging av sykehus og sykehjem med tilhørende funksjoner på eksisterende sjukehustomt på Lagård. Planen vil også tilrettelegge for etablering av ny gang- og sykkelvei langs nedre del av Langevannsveien.

PlantegningPlanforslaget som legger opp til utvidelses- og utviklingsmuligheter for sykehustomta med sykehjem og sykehus, vil være med på å styrke Egersund som regionsenter. I tillegg vil det sikre eksisterende og nye arbeidsplasser. Planen synes å bedre situasjonen for de offentlige institusjonene i området. Det gis gode muligheter for etablering av nytt sykehjem, samt utvidelse av sykehuset. Den trafikale situasjonen for de kjørende og de myke trafikantene vil bedres. Omkringliggende grønt sone sikres også i planen.

Eigersund kommune har meldt opp behov for 36 nye sykehjemsplasser, samt rehabiliteringsavdeling innenfor samme bygningsmasse. Øst på tomta er det etablert sykehjem i dag. Plassering av nytt sykehjem i samme område åpner for sambruk av mange tjenester, noe som er kostnadsbesparende. Følgende funksjoner ønskes inn i nytt bygg på Sykehjem (2600 m2 ), Aktivitetssenter (400 m2 ), Rehabilitering (600 m2 ) og Dagsenter (600 m2 ). I tillegg kommer fellesfunksjoner og parkering. Samlet bruksareal er ca. 4 500 m 2 (uten parkering).

Helse Stavanger HF ønsker sin del av tomta tilrettelagt for en mulig fremtidig utvidelse av dagens sykehus. De to nybyggene skal kunne kobles sammen med eksisterende bygg via en overbygd gangforbindelse. Gangforbindelsen plasseres nærmest mulig hovedinngangen til sykehuset. Dette vil forenkle sambruk av funksjoner og tjenester.

Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Planen vil sikre muligheter for å etablere flere sykehjemsplasser og er i tråd med kommunestyrets vedtak. Det vil også sikre SUS mulighet for videre utvikling av sykehuset herunder mulighet for nye bygg.

Du kan lese mer om planen ved å trykke HER

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s