Måkene fortsetter å regjere i Leirvige

SAMSUNG CSC

Når en kommer kjørende til Egersund, kan en ikke unngå å legge merke til den tidligere småbåthavnen i Leirvige som ligger til forfall midt i sentrum. Småbåthavnen har ligget slik i flere år, og den ble stengt i 2014. Nå regjerer måkene her, og mange synes det er lite kjekt for byen at dette er det første synet som møter både byens borgere og tilreisende. Politikerne har forsøkt å gjøre noe med saken, og de bestemte at det skulle gjennomføres en idèdugnad om hvordan en tenkte ny bruk av Leirvige kunne være. Et meget positivt tiltak som resulterte i at mange flotte forslag kom inn, og disse ble presentert tidligere i vinter. Det vi lurer på nå er hva som skjer i saken og om vi må gå enda en sommer i møte med dette såret midt i Egersunds hjerte.

Vi undersøkte litt på kommunens hjemmeside om bakgrunnen for saken, hva som er gjort og veien videre. Det vi fant ut, presenterer vi under. Det meste av tekstene vi har satt sammen er skrevet av konsulent og webredaktør i Eigersund kommune Sem Hadland

SAMSUNG CSCBakgrunnen for saken er at småbåtbryggen, av sikkerhetsmessige årsaker, ble stengt i 2014. Kommunen hadde fått utarbeidet en tilstandsrapport fra et konsulentfirma som påpekte at båtanlegget er i dårlig stand. I etterkant av dette ble det registrert at småbåtbryggen var i en slik forfatning at kommunen valgte å stenge av denne. Dette skjedde etter at det ble mottatt en bekymringsvarsel om dette.

Johan Aakre i Dalane Kystutvikling tok så i november 2014 kontakt med kommunen med ønske om å leie området for kr 1,- i 30 år. Hensikten var å etablere et serverings- og skjenkested. (Dalane Kystutvikling er eid av Rogaland Fylkeskommune (82%, Eigersund kommune 14%, Sokndal kommune 3% og MDE AS 1%).
Søknaden ble drøftet på et møte mellom kommunen og Aakre 1. desember 2014, der det ble gitt utfyllende opplysninger om søknaden. Etter møtet og så en gjennomgang av administrasjonene, ble svar så oversendt Aakre 9.desember. Gjennomgangen konkluderte med at det ikke var aktuelt å imøtekomme søknaden av flere grunner, bl.a av hensyn til likebehandling av alle leietakere av kommunal grunn, konkurransevridende forhold – bruk av offentlige midler og at området er regulert til fremtidig utbygging av rådhuset mv.

SAMSUNG CSC

Så, i januar 2015, la den gang gruppeleder Odd Stangeland fra Arbeiderpartiet på vegne av sitt parti og Høyre frem et forslag om alternativ bruk av småbåthavnen i Lervige. Forslaget ble vedtatt av et enstemmig formannskap i møtet 21. januar 2015.

Forslaget som ble vedtatt så slik ut.

  1. Eigersund kommune inviterer innbyggere og andre interesserte til en idèdugnad for alternativ bruk av arealet som i dag er småbåthavn i Lervige
  2. Idèdugnaden gjøres godt kjent lokalt
  3. Tidsfrist for å levere ideer settes til etter at saken om samlokalisering av tekniske tjenester og brannstasjon er vedtatt.
  4. Rådmannen fremmer en politisk sak om fremtidig bruk av småbåthavnen i Lervige for KS. Saken må belyse reguleringsbestemmelser og avklare eierforholdene.
Vedtakets punkt 3, om tidsfrist, hadde sin årsak i at kommunestyret tidligere vedtok at rådmannen skulle legge fram en utredning om etablering av felles base for Teknisk Avdeling, der også samlokalisering av Brannvesenet inngår. Dersom en slik løsning skulle bli at det blir etablert en felles base, vil lokalitetene som i dag brukes til brannstasjon på rådhuset bli frigjort til annen bruk. Dette dreier seg om hele 1. etasje, deler av 2 og 3 etasje.
Båthusene er for øvrig ikke fullt ut eid av Eigersund kommune, et av båthusene er eid av en privatperson og dette er noe av bakgrunnen for vedtakets punkt 4.
Formannskapet ba også rådmannen om å vurdere mulighetene for å få småbåtbryggen i en slik stand at den igjen kunne åpnes for publikum.
Det var den gang ikke mulig å si når idèdugnaden ville bli kunngjort. Dette da det var en del arbeid som måtte gjøres før en slik idèdugnad kunne lyses ut. Det var bl.a ulike premissene som måtte avklares, f.eks flomproblematikken som ville sette en del begrensninger på hva som ville kunne bli bygget der. Kommunen måtte også drøfte dette vedtaket med vedkommende som eier et båthus i anlegget siden det er normal høflighet å involvere andre eiere før man iverksetter tiltak på deres eiendom, og spesielt tiltak som eventuelt legger opp til at båtanlegget rives og erstattes med noe annet.
Når idèdugnaden skulle kunngjøres, ville dette bli gjort på en slik måte at det ble lagt opp til en åpen og inkluderende prosess der alle kunne ha anledning til å delta og komme med sine forslag, enten de var profesjonelle aktører, innbyggere eller andre som bare ønsker å bidra med en god ide.

 

Idédugnaden ble  kunngjort på kommunens hjemmeside og i medier 25.november 2015. Her ville kommunen at folk skulle komme med forslag om hva en skulle bruke Lervige og området rundt rådhuset i Egersund til. Det ville være åpent for innspill frem til 14. januar i år. Veien videre var at det etter hvert skulle det være et åpent møte på Grand hotell hvor alle brukergrupper og forslagstillere ville bli invitert. En ville så opprette ei prosjektgruppe som går i gjennom de ulike forslagene og utreder disse. Dette ble gjort, og det kom inn mange gode forslag til bruk av området ved småbåthavnen. Om brannstasjonen fortsatt skulle ligge i 1 etasje ville være avgjørende for hvilke forslag som kunne være aktuelle.

Da saken om samlokalisering av tekniske tjenester og brannstasjon var oppe til behandling i midten av mars der rådmannen foreslo å legge disse tjenestene til Tengsareid, var ikke politikerne fornøyd med utredningen rådmannen la fram og valgte å sende saken tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning og avklaring, blant annet av forhold knyttet til økonomi. Dermed er også saken om ny bruk av småbåthavnen utsatt frem til denne utredningen er klar og en vet om brannstasjoner blir i Rådhuset eller ikke.

SAMSUNG CSCSå nå ligger altså saken hos rådmannen. Det er usikkert hvordan rådmannen planlegger videre prosess frem til politisk behandling. Dette vil være avgjørende når det gjelder tidspunktet for når det videre arbeidet med ny bruk av småbåthavnen kan fortsette.

Vi håper at denne prosessen går raskt slik at et av forslagene til bruk av Leirvige kan velges og vi får en havn midt i byen vi kan være stolte av. I avvente på dette håper vi at småbåthavnen slik den ligger i dag kan gjøres litt mer respektabel ved lettere vedlikehold som spyling og vasking. Det burde det være mulig å gjøre uten å bruke for store ressurser på noe som forhåpentligvis er historie om kort tid.

Kilde: Eigersund kommunes hjemmeside

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s