Et (miljø)spill for galleriet

At verden står ovenfor store utfordringer i forhold til klimaendringer, er de aller fleste av verdens forskere enige om. Resultatene av disse endringene begynner å vise seg ulike steder på kloden vår. Noe må gjøres, og det må skje så snart som mulig for snu denne skremmende utviklingen. Alle vet hva som må til; kutt av gasser som bidrar til å endre klimaet vårt for eksempel karbondioksid, CO₂, utslipp som blant annet bruk av kull, bensin og diesel står for.

Av hele verdens utslipp av klimagassen CO₂, er Norges bidrag, ifølge faktisk.no, i så måte på kun 0,12%. Dette er vel det vi må kunne kalle forsvinnende lite i den store sammenhengen selv om vi også bidrar til utslipp i andre land vi selger olje og gass til.

Av de totale utslippene av CO₂ Norge står for, bidrar alle områder innen transportsektoren med rundt 33%. Når vi snakker om transportsektoren, gjelder dette alt av fly, båter, lastebiler, busser, personbiler og andre fremkomstmidler som har med transport av folk og varer å gjøre.

Videre står veitrafikken for 56% av utslippene fra transportsektoren. Av veitrafikken utgjør til slutt personbiler for 54% av utslippet.

Regner vi så ut hva personbiler slipper ut av de totale utslippene i Norge, er det rundt 10%.

Hvor vil jeg så hen med dette regnestykket? Svaret er Regjeringens forslag til å mer enn tredobling av CO₂-avgiften og hvordan dette vil slå ut på miljøregnskapet i verden.

Dersom vi i morgen hadde parkert alle personbilene som går på bensin eller diesel her i Norge, ville verdens utslipp av CO₂ bli redusert med mikroskopiske 0,012%. Likevel ønsker Regjeringen at vi som bilister skal måtte betale over 3 ganger høyere avgift når vi skal fylle opp drivstofftanken enn det vi gjør i dag.

Mange av oss ønsker å bidra til å redusere utslippene, men da må det ikke føres slik symbolpolitikk som dette her i landet. Etter min mening er dette til de grader akkurat det. Jeg får ofte en mistanke om at politikerne ønsker å vise for verden at de er best i klassen når det gjelder klimapolitikk uten at det de gjør har noe å bety i den store sammenhengen.

Det er to måter politikerne med sikkerhet vet kan få befolkningen til å gjøre som de ønsker. De kan enten belønne eller straffe oss. Med det mener jeg at de kan belønne oss, ofte økonomiske, hvis vi gjør slik de ønsker, eller de kan straffe oss, som regel med økte avgifter, hvis vi ikke gjør det.

Et eksempel på dette er kjøp av personbiler. For å få ned utslipp av CO₂, blir kjøpere av el-biler belønnet for dette gjennom store fordeler som ingen moms, lavere veiavgift, reduksjon i bompengetakster, reduserte ferjepriser og lavere parkeringsavgift. Og dette har virkelig gitt resultater. I 2020 ble det solgt 79.789 elbiler og 61.623 bensin-og dieselbiler.

«Et anslag på samlet skattefordel for elbiler i skatte- og avgiftssystemet er beregnet til 19,2 milliarder kroner i 2020» skriver Finansdepartementet i statsbudsjettet for 2021. I gjennomsnitt får hver elbil rundt 240.000 kroner (men de dyre tar en stor del av kaken) i fordeler i skatte- og avgiftslettelser som momsfritak og ingen engangsavgift, i tillegg til de tidligere nevnte avgiftslettelsene. Frem til og med 2020 har elbilkjøpere fått subsidier for 45-50 milliarder kroner, og mer er altså i vente. Til de som har råd til ny el-bil, vel og merke.

Når politikerne derimot straffer oss med høyere avgifter for at vi skal endre adferd, går dette som alltid ut over de som i utgangspunktet kanskje ikke har all verden å rutte med i hverdagen. En tredobling av CO₂-avgiften vil føre til store ekstrautgifter for alle som er avhengig av bensin- eller dieselbil.

Regjerings ønske med å øke CO₂-avgiften har tre hensikter; at vi kjører mindre, bruker kollektiv transport mer eller kjøper oss en ny elbil. Svært mange har ikke muligheten til å gjøre noen av delene.

Til tross for alle fordelene som følger med å kjøpe seg ny el-bil, blir dette for kostbart for veldig mange. De er dermed avhengige av å beholde den bensin- eller dieselbilen de allerede har. Andre kan ikke kjøre mindre av ulike årsaker som for eksempel å bringe og hente barn i barnehage, jobb o.l. Og når det gjelder kollektiv transport, er denne en stor vits over store deler av landet utenom i de store byene.

Folk i Norge trenger bilen sin. Men det vi ikke trenger, er en kraftig økning av drivstoffprisene som avgiftsøkningen Regjeringen foreslår vil gi. Priser på over 20 kroner literen er det mange som vil slite med i hverdagen.

Og når vi vet at utslippene fra alle personbilene i Norge kun utgjør 0,012% av verdens utslipp, vil jeg kalle dette et (miljø)spill for galleriet.

Arild S. Meland

Kilder:

https://www.faktisk.no/faktasjekker/7EW/nei-verdens-co-utslipp-reduseres-ikke-med-003-prosent-om-norge-forsvinner-i-morgen

https://dinside.dagbladet.no/motor/her-slippes-det-ut-mest-klimagasser-fra-veiene/69697821

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/transport-star-for-30-prosent-av-klimautslippene-i-norge

https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/klima

https://motor.no/aktuelt/forslag-om-tredoblet-co2-avgift-er-dodt-som-en-sild/193748

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s