Den store klimabløffen

Store deler av vår praktfulle natur er nedbygget av vindindustrien. Enorme områder er pepret med skyhøye vindturbiner. Friluftslivet, livskvaliteten for svært mange mennesker og artsmangfoldet av fugler, planter og dyr har blitt ofret på «klimaets alter». Eigersund, Sokndal og Bjerkreim kommune er i så måte også hardt rammet (se film og bilder nederst i innlegget)…

Er med oss fra vuggen til graven

Omtrent 1.400 ansatte arbeider i dag i Eigersund kommune. Dette betyr at kommunen er den største arbeidsplassen i Eigersund. Vi har har svært mye å takke de ansatte i kommunen for. De er selve limet i samfunnet vårt som står på for oss hver eneste dag for at vi får de tjenestene vi har behov…