Internettet – på godt og vondt

I dag er de aller fleste på sosiale medier. Mange synes det er kjekt å legge ut artige ting som har skjedd i hverdagen. Dette er en fin måte å holde kontakten med venner og familie, og ingenting er vel hyggeligere enn å fortelle om sin nye katt, en reise eller hvor mye snø det er…

20 millioner til skolene i Eigersund

Ansvarlig redaktør og daglig leder i Dalane Tidende, Gunnar Kvassheim, setter i dagens leder, etter min mening med rette, spørsmåltegn ved både kommunestyrets kutt i eigersundsskolen med 10 lærerstillinger samt forklaringen gitt av Ordføreren for nok en sparepakke i skole- og oppvekst. Med høyere inntekter enn budsjettert og overskudd i kommuneøkonomien både i fjor og…

Aksjon mot nedleggelse av 2 Øst

«Kjemp for alt som du har kjært». Dette er begynnelse av tredje vers i «Alltid freidig», en salme som er skrevet av den danske presten og dikteren Christian Richardt. Sangen brukes i mange sammenhenger, både i begravelser, bryllup og konfirmasjoner. Nå passer den til kampen vi nå må kjempe, kampen for sykehuset vårt og spesielt 2 Øst som…

Det er for sent å klage etterpå.

Hoveddelen av Egersund sentrum er et flott område. Gammel og fin trehusbebyggelse preger deler av sentrum, vi har en koselig gågaten og Hauen ligger som en perle midt i byen. Det som nå skal gjøres i Egersund, er at området på Torvet, Nytorget, området rundt kirken og rådhuset samt bytelttomten skal forskjønnes og endres. Eigersund…

Byggesakskontoret må gå i seg selv.

Hovedoppgavene til Byggesakskontoret i Eigersund kommune er behandling av tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, søknader om eiersekseksjonering / deling av eiendommer og søknader om utslipp fra mindre avløpsanlegg. Dette er således en svært viktig avdeling i kommunen som mange av oss har kontakt med i ulike byggesaker. Vi forventer en…

Brannstasjonen bør ligge i Årstaddalen

I mars 2016 skulle Planteknisk utvalg under sak 056/16 Lokalisering av felles base for Teknisk avdeling ta stilling til hvor en ny brannstasjon i Egersund burde ligge. Under møtet ble det behandlet om det skulle anbefales en felles base for Teknisk avdeling eller om Brannstasjonen skulle bygges separat. Uansett er brannstasjonen på vei ut av sentrum pga av…