Tour des Fjords styrer asfaltarbeidet i Eigersund kommune.

At mange kommunale veier i Eigersund er i dårlig stand, hersker det ingen tvil om. De som kjører endel rundt i kommunen vår, kan ikke unngå å legge merke til dette. Problemene er størst for de 2- hjulede på motorsykkel, moped eller sykkel der skader på veiene rett og slett kan være livsfarlig. Et dypt…

Tunnel fra Eigerøy til byen.

Nye Eigerøy bro skal stå ferdig senest 2029, og den vil etter planen koste i overkant av 300 millioner kroner. Det er på tide at broen blir bygget spesielt pga bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling. I dag er broen nesten for smal til at to store kjøretøy kan passere, og ofte kan det oppstå farlige situasjoner…

Når lovlydighet straffer seg.

Vi har alle lært at man skal følge regler og lover. Hjemme, på skolen og i resten av samfunnet er dette forventet, og de aller fleste er heldigvis lovlydige. Det skal lønne seg i det lange løp. Dette gjelder ikke i Eigersund Parkering. Her fungerer det stikk motsatt. Hvis mange nok er lovlydige, betaler parkeringsavgiften…