Barna våre må alltid komme først.

En av konsekvensene ved kommunebudsjettet som ble vedtatt av våre politikere i kommunestyret i vinter, er svært store kutt innen bl.a Kultur og oppvekst som allerede lider under meget trange økonomiske kår. Jeg har forståelse for at kommunen må spare i økonomisk vanskelige år. Og Eigersund kommune har vært og er fortsatt i en situasjon…

David mot Goliat

Da har våre politiker i Planteknisk vedtatt at Fiskervik ikke skal slettes med jorden, og den 18.desember skal kommunestyret ta en endelig avgjørelse om hytteområdet i Fiskervik skal saneres til fordel for industri på Eigerøy. Fiskervik er et av Eigersunds flotteste fritidsområder og har vært i familien Feylings eie i 100 år, lenge før industrien ble…