Det er lov å bruke hodet

I gårsdagens Dalane Tidende var det et lengre innlegg om hvor godt alt fungerer i Eigersund Parkering. Brukere er stort sett fornøyde, men litt flere enn forventet får parkeringsbøter. Antall kortidsparkeringer øker mens langtidsparkeringer er stabil. Parkeringsavgiften økes ikke, og det er forventet et solid overskudd. Så da er vel alt fryd og gammen? Det…

Kutt i stedet for skatt

I Dalane Tidende i dag kan vi lese at Høyre og Arbeiderpartiet, som har flertall i kommunestyret, ikke vil øke eiendomsskatten slik rådmannen har foreslått. De ønsker å holde det de lovet i fjor høst. Hva kan så konsekvensene av dette standpunktet bli? Ingen vil i utgangspunktet ha økte skatter og avgifter. Heller ikke kutt…

Henger ikke på greip

Vi kan lese i dagens Dalane Tidende at Dalane Energi må kutte driftsutgiftene med 10 millioner for å tilfredsstille eiernes forventede utbytte. Dette kan føre til nedbemanning og oppsigelser i Dalane Energi. Det er triste nyheter. Det som er like trist, er at det er kommunene i Dalane som er eiere av Dalane Energi og…