Nå må vi alle trå til.

Aktivitet ved Aker Solutions fortsetter å gå nedover, og i går fikk vi vite at rundt 100 ansatte ved bedriften må gå. Dette berører ikke bare de 100 som nå mister jobbene sine. For hver av de arbeidsledige, står det som oftes en familie rundt som også blir påvirket av ledigheten. Mange av de ledige…

Trafikkskolene i Egersund.

Å skaffe seg førerkort er en stor og kostbar engangsinvestering.  Det er ikke uvanlig å bruke godt over 20.000 kr på opplæringen, men dette kommer selvsagt an på hvor mye det blir øvelseskjørt der hjemme. Ofte er pris avgjørende for hvilken trafikkskole som blir valgt. Som man kan se på oversikten nedenfor, er det lite som…

Telttomten blir eldreparkering?

I det siste har det vært en del uenigheter om hva bytelttomten skal brukes til når teltet ikke står oppe. Eigersund Parkering, seksjon for vei og utemiljø og rådmannen ønsker en midlertidig omregulere av tomten de 10 neste årene til langtidsparkering, mens fylkeskommunen ikke ønsker en slik omregulering. I dag er tomten regulert til såkalt…