Fem høns ble til èn fjær.

Bygging av Egersund vindpark går sin gang, og mot slutten av 2017 vil 33 vindmøller med en høyde på 150 meter (Oslo Plaza er til sammenligning 117 meter høyt) dekke store deler av Åseheia og Kolldalsheia.  Investeringene blir på omtrent 1,2 milliarder og parken skal produsere rundt 400 GWh i året. Den såkalte grønne revolusjonen har…